Logopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot Z

Links

Logopedie algemeen
www.logopedie.nl

Bij spraak- en taalstoornissen
www.kindentaal.nl
www.taalsite.nl

Bij stemstoornissen
www.kno.nl

Bij dyslexie
www.masterplandyslexie.nl

Bij stotteren
www.stotteren.nl

Andere problemen bij kinderen
www.autisme.nl
www.adhd.nl

PanSana, Centrum voor Zorg & Welzijn
www.pansana.nl