Logopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot ZLogopediepraktijk van A tot Z

Praktijkinformatie

Aanmelding
U kunt uzelf / uw kind telefonisch of via e-mail aanmelden. U kunt ook het contactformulier of online aanmeldformulier op de website invullen. Indien u het contactformulier van deze website gebruikt, gelieve dan uw telefoonnummer erbij te vermelden. Uw gegevens worden alleen gebruikt om informatie aan u te verstrekken of contact met u op te nemen naar aanleiding van uw aanmelding. Verdere informatie hierover kunt u vinden in onderstaande 'privacy policy'.

Werkwijze
De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek waarin dieper wordt ingegaan op de klachten. Tijdens de volgende afspraken zullen er onderzoeken plaatsvinden. Als deze onderzoeken zijn afgerond volgt een gesprek waarin de resultaten en het behandelplan met u worden besproken. Daarna starten de behandelingen. De logopedische behandelingen vinden wekelijks plaats en duren een half uur. De afspraken vinden plaats op vaste tijden.

Verwijzing
Bij de eerste afspraak moet u een verwijzing meebrengen van de huisarts, tandarts of medisch specialist. Tevens dient u een geldig identiteitsbewijs en uw zorgverzekeringspasje mee te nemen.

Verhindering
Indien u bent verhinderd, dan moet u dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de logopediepraktijk laten weten. Als u later afzegt, wordt de behandeling in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Bij niet tijdig afmelden ben ik genoodzaakt de behandelkosten rechtstreeks bij u in rekening te brengen. Voor Logopediepraktijk van A tot Z zijn de betalingsvoorwaarden van de NVLF van toepassing. Voor de uitgebreide betalingsvoorwaarden klik hier.

Verzekering
Logopedisch onderzoek en behandeling vallen binnen het basispakket van de zorgverzekering. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. In de meeste gevallen worden de behandelingen 100% vergoed en worden de rekeningen direct doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. Voor verzekerden vanaf 18 jaar en ouder geldt een eigen risico. In bepaalde gevallen kan op medische indicatie een aan-huis-behandeling plaatsvinden.

Rechten cliënt
Als cliënt heeft u een aantal rechten. Deze rechten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Voor meer informatie klik hier.
Daarnaast heeft Logopediepraktijk van A tot Z een 'privacy policy'. Voor de volledige 'privacy policy' klik hier.

Audit / visitatie
Om de kwaliteit van de logopedische zorg te kunnen meten, worden er audits en visitaties afgenomen. Dit zijn toetsen waarbij een onafhankelijk audit-bureau bekijkt of de logopediepraktijk en de cliëntendossiers aan alle eisen voldoen. Wij zijn trots om te melden dat wij op 21 december 2020 opnieuw een visitatie hebben gehaald.

Klachten
Indien er sprake is van een klacht over het handelen van de logopedist, bespreek dit dan in eerste instantie met de logopedist. Indien de klacht niet wordt opgelost binnen een acceptabele termijn, dan kunt u het klachtenloket paramedici inschakelen. Op www.klachtenloketparamedici.nl vindt u meer informatie.